Množstevní slevy  

Firma  P.S. Radomír Řezník  je prodejcem

a  servisem hasicích zařízení Neurupin, zajišťující servis všech

typů hasicích přístrojů schválených pro užívání v ČR.

Zároveň zajišťuje dodávky, revize a opravy požárních vodovodů

a tlakové zkoušky požárních hadic.

 

P. S.  Radomír  Řezník

K Háječku 80E, Praha 10

IČO: 609 67 536,  DIČ: CZ-7305284899