Kontroly a opravy hasicích přístrojů

Revize hasicích přístrojů

Cena bez DPH 

Přenosný Hp ( do 20 ks ) 25 Kč
Přenosný Hp ( nad 20 ks ) 20 Kč
Pojízdný Hp ( podle typu ) 110 Kč
W 10 Hi 1 240 Kč
V 8 Pa Tepo 280 Kč
V 8 L Tepo 270 Kč
V 6 T HaH 260 Kč
V 9 T HaH 260 Kč
PG 2 L 195 Kč
PG 2 Hi 195 Kč
PG 6 Hi 285 Kč
PG 10 Hi 320 Kč
P 1 T 195 Kč
P 2 T 195 Kč
P 4 T 250 Kč
P 6 T 260 Kč
S 1,5 195 Kč
Oprava hasicích přístrojů

Cena bez DPH od

S 2 200 Kč
S 5 260 Kč
S 6 260 Kč
S 30 820 Kč
S 2 x 10 1 400 Kč
VP 200 3 400 Kč
Láhve 500 Kč
Likvidace HP

60 Kč

Montáž HP

50 Kč

                                                                                                                 

Uvedené ceny základních typů HP jsou platné, je-li do opravy přijat hasicí přístroj plný a kompletní.
Výměna armatur 

cca 125 Kč

K cenám HP nutno připočítat ceny jednotlivých náhradních dílu, pokud jich je k opravě potřeba, např. hadice, spouštěcí armatura, a pod.