Kontroly zařízení pro zásobování požární vodou

Činnost

Cena bez DPH 

Výchozí kontrola zařízení pro zás. Pož. Vodou 140 Kč
Kontrola a měření hydrantu 120 Kč
Kontrola potrubních rozvodů 50 Kč
Kontrola požárního potrubí 50 Kč
Kontrola čerpací stanice 120 Kč
Kontrola vnějšího odběrního místa 140 Kč
Vyhodnocení kontroly 100 Kč

Za výkony prováděné u zákazníka je kromě cen dílenských účtováno

Odborná kontrola objektu (nejméně)

450Kč

Cena se může upravit podle velikosti členitosti objektu
Práce revizního technika hod. ( i započatá ) 185 Kč
Dokumentace - list 50 Kč