Novela zákona

 

 

                             Od 1. Ledna 2001 vstoupila v platnost novela zákona č.133/1985 Sb.,

                      o požární ochraně. Tato novela zavádí nové povinnosti na úseku požární

                      ochrany pro všechny podnikající subjekty, tedy i ty, které provozují

                      činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Jsme připraveni Vám

                      poskytnout komplexní informace a navrhnout způsob zajišťování těchto

                      úkolů s ohledem na Vaše konkrétní podmínky.

                             U nás je možné zakoupit jakýkoliv hasicí přístroj či hydrantový

                      systém. Prodáváme výrobky tuzemské i zahraniční, které jsou schváleny

                      pro provoz na území české republiky.