Poskytované služby

 

       

           Projekce  požární  bezpečnosti  staveb

               Technické zprávy požární ochrany k projektům objektů i jednotlivých prostor

           Preventivní  činnosti  v oblasti  PO

               Pravidelné prohlídky pracovišť, objektů a bytových domů
               Vedení požárních knih

            Zpracování  dokumentace  požární  ochrany

                Posouzení požárního nebezpečí objektů
                Dokumentace zdolávání požáru (operativní plán, operativní karty)
                Požárně poplachové směrnice
                Požární řády
                Řád ohlašovny požáru
                Evakuační plány
             Požární  vodovody 
                Kontroly a zkoušky vnitřních požárních vodovodů (nástěnné hydranty)
                Kontroly a zkoušky vnějších požárních vodovodů (podzemní, nadzemní hydranty)
                Vybavování a doplňování hydrantů (hadice a proudnice)
              Prodej  hasicí  techniky
                 Prodej všech typů hasicích přístrojů, včetně dodávek a montáží
                 Prodej hasicích přístrojů do automobilů
                 Prodej hadic a hydrantových součástí, včetně dodávek a montáží
          Veškeré prodávané prostředky PO a BOZP mají atest státní zkušebny, prohlášení o shodě.
                                                                     
          Všechny služby jsou prováděny dle současných právních předpisů, pracovníky oprávněnými k provádění
    těchto služeb, plně v návaznosti na současné právní úpravy v   oborech PO a BOZP.
                                                         
                                                  Poskytujeme množstevní slevy.